6546825568452608
Xiaomi 米家 IH 電飯煲 多才多藝的智能電飯煲 IH 電磁環繞加熱|大金 PFA 不沾鍋粉體塗層|3000+ 煮米方案 Product #: ultrondigital-Xiaomi 米家 IH 電飯煲 2024-09-21 Regular price: $HKD$449.0 Available from: 奧創數碼-高清影音電視專門店In stock