5354680728289280
Samsung - SpaceMax™雙門雪櫃 340L (銀色) RB34T675FS9/SH • SpaceMaxTM極致空間技術 • 外型更纖巧 存放量更多 • 全方位冷凍技術 Product #: ultrondigital-Samsung - SpaceMax™雙門雪櫃 340L (銀色) RB34T675FS9/SH 2024-09-29 Regular price: $HKD$5350.0 Available from: 奧創數碼-高清影音電視專門店In stock